"Pentru a ne pastra pacea sufleteasca trebuie sa intram mai des in noi insine si sa ne intrebam : unde sunt ? " Sfantul Serafim de Sarov


Faceți căutări pe acest blog

vineri, 14 decembrie 2012

Sfaturi sotilor crestini !


Spuneţi tinerei voastre soţii cu glasul cel mai gingaş din lume: “Te-am luat, scumpă copilă, ca tovarăşă a vieţii mele, te-am chemat să impărţi cu mine sarcinile cele mai cinstitoare şi mai trebuitoare, naşterea de copii, indrumarea unei case. Ce-ţi voi cere, aşadar?” Inainte de a-i spune, vorbeşte-i de dragostea ta, căci nimic nu sensibilizează mai mult pe cei care ascultă, in a primi ceea ce li se spune, decat să ştie că totul ii este insuflat de o dragostea arzătoare. Cum ii veţi arăta asemenea dragoste? ii veţi zice: “Aş fi putut lua alte femei, bogate şi
de rang inalt, nu le-am ales; de tine m-am indrăgostit, de felul tău de a fi, de onestitatea ta, de blajinătatea ta, de cumpătarea ta… Şi de ce?
Nu fără cumpănire şi fără temei, ci fiindcă ştiu că bogăţia nu-i un bine in sine. Am lasat-o, aşadar, şi am venit spre tine, al cărei suflet plin de virtute nu-l dau pe tot aurul lumii. O tanără inţeleaptă şi cu inimă aleasă, indeletnicindu-se cu pietatea, face cat toate comorile pămantului. De aceea te-am ales, te iubesc şi ţin la tine mai mult ca la viaţa mea. Vieţuirea de aici, de pe pămant, nimic nu este cuprinsul rugăciunilor, cererilor şi al tuturor eforturilor mele este ca să merităm să petrecem in aşa fel incat in viaţa viitoare să putem fi impreună, fără să mai avem a ne mai teme de ceva. Vremea de acum e scurtă - şi moartea-i va pune sfarşit, - de vom merita s-o străbatem fiind plăcuţi lui Dumnezeu, vom fi in veşnicie cu Hristos, şi noi unul cu altul, intr-o desăvarşită fericire.
Aşez dragostea ta mai presus de toate şi nimic nu mi-ar fi mai impovărător şi mai asupritor decat a fi in vreo impotrivire cu tine, vreodată. De ar fi să pierd totul, să ajung cel mai sărac dintre oameni, să am de infruntat cele mai grele primejdii, să sufăr orice, totul voi putea să-l duc, atata vreme cat dragostea mea pentru tine va fi fericită. Venirea copiilor imi va umple cea mai mare dintre dorinţe, atata vreme cat vei avea dragoste pentru mine. Asemenea fie şi simţirile tale…” Adaugă apoi cuvintele apostolului, din care se arată că alcătuirea unei astfel de legături este după voia lui Dumnezeu: “Ascultaţi ce zice Scriptura: “Va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa”. Nimic să nu fie pricină de josnicii. Piară bogăţiile, slăvirile acestei lumi, ceea ce iubesc preţuieşte mai mult ca toate”. Cat aur, ce bogăţii ar putea face atata plăcere soţiei voastre, ca asemenea vorbe? Şi să nu vă temeţi că dragostea voastră ii va da trufie - spuneţi-i cu inimă deschisă că o iubiţi. Femeile stricate, care lasă pe unul şi iau pe altul, vor putea să-şi facă un laţ din asemenea vorbe, pentru amanţii lor - e şi firesc, - dar o femeie de bunăcuviinţă, o tanără de bun neam, nu ar putea să se trufească, ci, mai degrabă, s-ar face mai mlădioasă. Arătaţi-i că vieţuirea cu ea vă este nepreţuit, că din această pricină vă place mai bine să staţi acasă decat să ieşiţi in piaţa publică, daţi-i intaietate asupra prietenilor voştri, asupra copiilor voştri, iar aceştia să fie iubiţi din pricina ei. De face binele, lăudaţi-o, admiraţi-o, dacă săvarşeşte vreo nepotrivire, aşa cum se poate intampla oricărei femei tinere, folosiţi sfaturile şi indemnurile acoperite. Osandiţi cu putere bogăţia şi luxul, - invăţaţi-o să-şi facă podoabă din cinste şi din ruşine - şi cu orice prilej, arătaţi-i tot ceea ce poate fi spre binele ei.
Rugaţi-vă impreună, duceţi-vă, fiecare, cum se cuvine, la biserică; bărbatul să ceară femeii să-i impărtăşească tot ceea ce s-a grăit sau s-a citit in faţa ei şi femeia, de asemenea, bărbatului. De sunteţi săraci, aveţi in faţă pilda sfinţilor, a lui Petru, a lui Pavel, care au fost mai slăviţi decat toţi regii şi bogaţii. Aflaţi cum şi-au petrecut ei viaţa in foame şi in sete. Spuneţi nevestei voastre că nimic, in această lume, nu-i de temut, decat a-L supăra pe Dumnezeu. Dacă cineva se căsătoreşte in felul acesta şi cu asemenea ganduri, nu va fi deloc mai prejos decat călugării - şi starea de căsătorie va fi mai de preţ decat necăsătoria. Nu cercetaţi pe soţia voastră oricum, ci cu bunăvoinţă, cu gingăşie.
Acordaţi-i multă atenţie şi ea nu va mai aştepta curtea altor bărbaţi. Aşezaţi-o mai presus de orice, din orice punct de vedere,frumuseţe, inţelepciune - şi lăudaţi-o. Veţi ajunge astfel, ca ea să nu-şi dorească atenţia străinului - ba chiar să nesocotească pe toată lumea, invăţaţi-o să se teamă de Domnul. Toate celelalte vor curge ca dintr-un izvor şi casa voastră va fi doldora de bunătăţi… Să ne deprindem să fim buni şi blajini cu toată lumea, dar mai ales cu soţiile noastre. Să ne ferim cu grijă de a cerceta prea de-aproape dacă reproşurile pe care ni le fac ele, sunt drepte sau nu.
Să nu ţinem decat la un lucru: depărtarea oricărui temei de intristare, aşezarea in casa noastră a unei păci desăvarşite, ca astfel femeia să inchine bărbatului toată grija ei, iar bărbatul să se destăinuie ei, după alergăturile şi necazurile de afară, ca intr-un adăpost, ca acolo să găsească aproape de ea,mangaierile dorite. Femeia dacă a fost bărbatului ca ajutor să-i fie, ca indemnurile ei să-i ingăduie a face faţă relelor care-l ameninţă. Dacă ea-i virtuoasă şi blajină, nu numai că va aduce bărbatului ei mangaierea tovărăşiei ei, ci, in orice imprejurare, ii va fi de un mare sprijin. Ca un pilot indemanatic, ea va preface in inseninare, prin dibăcia inţelepciunii ei, furtunile sufletului - şi inţelepciunea ei va fi izvor de intărire.
Cand soţii sunt atat de strans legaţi unul de altul, nimic nu-i va putea mahni in viaţa aceasta, nimic nu le va putea surpa fericirea. Acolo unde stăpanesc inţelegerea, pacea, dragostea, acolo curg toate bunătăţile, soţii sunt la adăpostul oricăror vrăjmăşii. Ei stau ca inconjuraţi de un zid puternic şi de netrecut şi vor avea pacea cea după voia lui Dumnezeu. “Femei, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine, in Domnul…” adică din pricina lui Dumnezeu. Pe voi -zice apostolul - vă impodobeşte această supunere nu către un stăpan, ci in supunerea care-şi are singurul temei in fire, in randuiala cea de la Dumnezeu. “Bărbaţi, iubiţi-vă femeile voastre şi nu vă porniţi impotrivă-le!…” Vedeţi, aşadar, cum au fost arătate deopotrivă, indatoririle şi ale unora şi-ale altora. Se poate intampla să te tulburi cu toate că iubeşti.
El zice aşadar: “Nu vă certaţi” - nimic nu-i mai supărător decat certurile dintre bărbat şi femeie, căci mai supărătoare intre toate sunt certurile intre cei ce se iubesc. Este o stare de mare amărăciune a te lupta, ca să zic aşa, cu unul din mădularele propriei tale fiinţe. Datoria bărbaţilor este, aşadar, de a iubi, aceea a nevestelor de a asculta. Dacă fiecare săvarşeşte ceea ce-i dator, atunci inţelegerea e de piatră. Iubirea face pe femeie iubitoare, ascultarea face pe bărbat mai blajin. Băgaţi de seamă că-i după fire, ca unul să iubească şi altul să asculte.
Cand cel ce indrumă iubeşte pe cel ce primeşte indrumarea, totul este in ordine. Dragostea nu-i cerută celui ce ascultă aşa cum este celui ce indrumează - ceea ce i se cere este ascultarea.Dacă femeii ii este dată frumuseţea, iar bărbatului dorinţa, este tocmai ca să inlesnească apariţia dragostei. Nu fiţi, aşadar, poruncitori pentru că femeia vă este supusă - şi, voi, femeilor, nu zămisliţi trufie pentru că bărbatul vă iubeşte. Nici gingăşia bărbatului nu se cade să sucească mintea nevestei, nici supunerea femeii să nu deştepte trufie in sufletul soţului. Dumnezeu v-a hărăzit pe nevasta voastră ca s-o iubiţi din ce in ce mai mult - şi el a făcut aşa, o, femeie, ca să fii iubită spre a putea purta fără trudă indatorirea de a fi supusă. Nu vă inspăimantaţi de această supunere.
A fi supusă celui pe care-l iubeşti, nu-i lucru greu. Iar voi, nu vă temeţi să iubiţi, căci aceea pe care o iubiţi, vă este supusă, impreună petrecerea nu s-ar fi putut săvarşi altfel, voi aţi primit de la fire imputernicirea trebuitoare, primiţi, aşadar, legătura pe care o porunceşte dragostea. Viaţa acestei lumi este alcătuită din două loturi: treburile obşteşti şi treburile casnice. Dumnezeu a făcut două părţi: femeii i-a dat indrumarea casei, bărbatului, toate treburile Statului, cele privitoare le negustorie, judecăţile, treburile militare şi celelalte ranguri obşteşti. Femeia nu poate manui arma - ea poate să ţină şi să chivernisească aşa cum se cuvine toate cele casnice. Ea nu-şi poate da intotdeauna părerea intr-o problemă obştească, - ci numai in cămin, unde, de atatea ori este mai bună decat bărbatul.
Ea nu poate indruma cum se cuvine treburile Statului, dar poate creşte, cuviincios, copiii. Poate vedea preluările servitorilor, le poate supraveghea treaba, dand bărbatului toată liniştea, despovărandu-i de orice grijă dinlăuntru, - poate avea grija cămării, pregătirea meselor, intreţinerea veşmintelor şi toate celelalte treburi de care nu se cade a se indeletnici bărbatul, incă un semn al inţelepciunii şi-a oranduirii dumnezeieşti este şi acesta că acela care-i in stare de a face lucrările insemnate, să nu ie poată face pe cele mai mici, in care se arată neindemanatic, ca, in felul acesta, femeia să aibă un rost insemnat.
Dacă Dumnezeu l-ar fi făcut pe bărbat indemanatic in toate aspectele vieţii, femeia ar fi fost marginalizată. Dimpotrivă, dacă ar fi dat indemanare femeilor la treburile cele mai insemnate şi mai folositoare, le-ar fi făcut să se trufească. Cugetand a intemeia pacea şi păstrand fiecăruia locul cuvenit, el a făcut din viaţa noastră o armonie, dand fiecăruia ce-i este de folos. Bărbatul care-şi petrece cea mai mare parte din timp in viaţa publică, este prins de treburile obştei. Femeia, stand la ea acasă, ca intr-o şcoală a inţelepciunii, reculegandu-se in ea insăşi, are putinţa să se dedea rugăciunii, citirilor pioase şi alte inţelepte indeletniciri. După cum cei ce sălăşluiesc in pustie, nu sunt tulburaţi de nimeni, tot asemenea femeia, trăind mereu in cămin, se poate bucura de o pace fără sfarşit.
Ea poate aşadar, să săvarşească, pe socoteala ei,inţelepciunea. Poate, cand bărbatul vine tulburat, să-l potolească, să-i aducă liniştea, să-i depărteze din suflet grijile cele inchipuite, cugetele de manie, şi să-l trimită iarăşi la treburile lui despovărat de cele rele - ducand cu el cele bune caştigate acasă. Nimeni nu are o putere mai mare intru a desăvarşi un bărbat şi a-i mlădia sufletul cum vrea, decat o femeie pioasă şi inţeleaptă. Asemenea, de la nimeni altul: stăpan, judecător, nu va primi mustrări sau sfaturi cu bunăvoinţă un bărbat, ca de la femeia lui; va fi pentru el chiar o plăcere să fie mustrat de ea, din pricina iubirii pe care el o are pentru aceea care-l sfătuieşte. Aş putea arăta mulţi bărbaţi, aspri şi neprimitori de mustrări, care au fost, in felul acesta, mult imbunătăţiţi de soţiile lor.
Femeia, care imparte cu bărbatul ei şi masa şi patul, care-i mama copiilor lor, care ştie treburile cele văzute şi cele tainice ale lui şi toate celelalte, care-i este alături intru toate, care ţine de el ca trupul de cap, dacă-i inţeleaptă şi ştie cum să se poarte, va veghea mult mai bine şi mai folositor decat oricine ar fi, asupra tovarăşului vieţii ei. Poftesc pe femei la o asemenea lucrare - să fie bărbaţilor lor bune sfătuitoare… Cel ce se căsătoreşte cu o femei bogată, işi ia mai degrabă un stăpan decat o soţie. Dacă femeile, chiar fără prisosinţa avuţiilor, sunt pline de trufie şi inclinate spre slava cea deşartă, cum vor putea fi suferite de bărbaţii lor, dacă această prisosinţă e şi mai mare?
Caţi bogaţi, care s-au căsătorit cu femei de asemenea bogate, nu şi-au mărit avuţia, jertfind bucuria de a trăi şi pacea, avand a duce in fiecare zi adevărate bătălii şi trăind in certuri şi neinţelegeri! Şi caţi săraci căsătoriţi cu femei incă mai sărace decat ei, se bucură de linişte şi văd soarele cu o privire imbucurată, in vreme ce bogaţii, impresuraţi de imbuibări, işi doresc adesea moartea, din pricina femeilor lor; şi să fie despovăraţi de vieţuirea pe care o duc! Ca să se adeverească tuturor că banul nu slujeşte la nimic, dacă nu slujeşte o cauză bună. Dar ce să vorbesc de inţelegere şi de pace? Dar chiar vorbind numai despre avuţie, adesea-i lucru neinţelept să te căsătoreşti cu o femeie mai bogată ca tine… O femeie virtuoasă, inţelegătoare, modestă, chiar cand e săracă, va şti să scoată mai mult din sărăcie decat din bogăţie; dimpotrivă, o femeie stricată, fără frau, certăreaţă, chiar de va găsi la ea acasă mulţime de comori stranse, le imprăştie mai degrabă decat vantul praful.
Şi pricinuind bărbatului o mulţime de necazuri, ii aduce şi repede ruinarea. Nu trebuie să căutăm aşadar, bogăţia, ci o femeie vrednică să facă o bună folosire a ceea ce are… Unul din temeiurile cele mai mari ale căsătoriei este dorinţa de a fugi de păcat, şi a da deoparte orice stricăciune. Orice căsătorie trebuie făcută pentru a sluji şi cultiva bunele moravuri. Şi va fi aşa, de vei fi luat o femeie in stare de a aduce in casa ta inţelepciune, pietate, cumpătare. Frumuseţea trupească, dacă virtutea sufletească nu-i este tovarăşă, poate ţine in mreje pe bărbat douăzeci-treizeci de zile, mai mult nu; ea va lăsa să i se vădească stricăciunea şi vraja s-a risipit.
Dar femeia in care străluceşte frumuseţea sufletului, pe măsură ce vremea trece şi bărbatul cunoscandu-i, treptat, sufletul ales, ii insuflă soţiei lui o dragoste din ce in ce mai arzătoare şi intăreşte legătura care-i uneşte. Aşa că, duioşia caldă şi sinceră care dăinuieşte intre soţi, alungă orice pricină de alunecare spre stricăciune. Bărbatul care-şi iubeşte soţia, n-are ganduri neruşinate, el preţuieşte necontenit femeia care-i a lui - şi in felul acesta, prin bunele lor moravuri, aduc ajutorul lui Dumnezeu asupra casei lor.
Mulţi părinţi ca să dăruiască fiului lor un dar frumos, o casă luxoasă, o moşie bogată, fac orice şi pun toate in mişcare.
Dar ca sufletul să fie virtuos şi să fie aplecat spre pietate, aceasta nu o iau in calcul. Iată ceea ce răstoarnă lumea: nu avem grijă de copiii noştri, ţinem seama de averea lor şi le dispreţuim sufletul, ingăduind astfel o purtare care-i curată nebunie. O avere mare, indestulată, - dacă acel care o posedă, nu o poate chivernisi după virtute, se va prăpădi intreagă şi va pieri odată cu posesorul, dar un om cu suflet mărinimos şi plin de inţelepciune, chiar de nu are nimic acasă, va putea păstra cum se cuvine, bunurile tuturor.
La ceea ce trebuie, aşadar, să lucrăm noi, este nu a-i face pe copiii noştri bogaţi in bani, in aur, in prisosinţe de acest soi; ci trebuie aşa să facem, ca ei să fie bogaţi mai presus de toate in pietate, in inţelepciune, in comori de virtute, să aibă nevoie de puţin, să nu fie vrăjiţi de bunurile acestei lumi şi de dorinţele cele nemăsurate. (”Fiecare - zice apostolul - să nu caute binele său, ci al aproapelui”).
Cu cat mai mult temei de grija pentru copiii noştri?Nu ţi l-am incredinţat de cum s-a născut? va zice Domnul, şi nu te-am investit ca dascăl,protector, sprijinitor şi stăpan? Din mica lui copilărie nu ţi-am poruncit să-l indreptezi şi să-l conduci? Ce răsplată vei merita de te uiţi cu nepăsare cum alunecă? Ce-mi spui? Că-i incăpăţanat şi nesupus? De aceasta, trebuia de la inceput să te ingrijeşti; cand era tanăr, trebuia să-l infranezi cu tărie, să-l obişnuieşti cu datoria, să-l inveţi, să-i indrepţi nedesăvarşirile sufletului. Atunci cand acest suflet era mai lesne de cultivat, trebuia să-i scoţi spinii, la vremea cand, din pricina varstei, aceşti spini puteau fi smulşi fără trudă. Numai aşa patimile infranate n-ar mai fi crescut şi n-ar fi ajuns să nu mai poată fi stăvilite…”


 
Nota : Fragment preluat din cartea " Cuvinte alese " autor Sfantul Ioan Gura de Aur 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu