"Pentru a ne pastra pacea sufleteasca trebuie sa intram mai des in noi insine si sa ne intrebam : unde sunt ? " Sfantul Serafim de Sarov


Faceți căutări pe acest blog

joi, 17 iulie 2014

Rugaciune pentru copii !


"O, Preabogate Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce Însuti ai fost copil oarecând, Cel ce i-ai iubit si deseori i-ai binecuvântat pe copii, milostiveste-Te si mântuieste-i pe copiii vremurilor noastre, ca pruncii nebotezati să se boteze, iar cei botezati să se întărească în credinta cea întru Tine, Cel ce esti Adevărul cel vesnic.
Ajută-i să se întărească în dragostea cea către Tine, Cel ce esti Iubirea cea negrăită! Mântuieste-i, Doamne, si pe copiii pe care părintii necredinciosi i-au stricat cu necredinta si i-au depărtat de Tine, singurul lor Mântuitor si singura mântuire! Mântuieste-i, Preablândule Doamne, si pe copiii pe care dascălii cei răi, fără de suflet si fără de Dumnezeu, i-au înstrăinat de Tine, Ziditorul lor, si i-au preschimbat în haite de câini! Mântuieste-i, Doamne, si pe acei prunci ale căror suflete curate sunt întinate de toate necurătiile de pe străzi, din teatre sau de la televizoare. Izbăveste-i de toată stricăciunea străzilor si a teatrelor si de toată necurătia!
Mântuieste-i, Atotmilostive Doamne, si pe copiii rămasi fără părinti, care au căzut în mâinile îngrijitorilor fără de omenie, ale părintilor răi, fie tată vitreg, fie maică vitregă, sau ale celor ce nu îsi împlinesc datoria de a-i creste! Poartă-le de grijă, ca nu cumva să ajungă la urechile lor cuvinte de hulă, nici să ajungă fărădelegi la ochii lor.
Fiule al lui Dumnezeu, mântuieste-i pe fiii fiilor oamenilor, pe care lumea îi târeste încoace si încolo, făcându-i iscusiti în multe învătături si deprinderi ale trupului, însă fără a-i face câtusi de putin iscusiti în legea Ta cea sfântă, în cugete bune, în milă si adevăr, în toate faptele cele bune si drepte. Ajută-i pe copiii acestui veac, Atotputernice Doamne, ca să poată creste si ajunge la plinătatea vârstei, făcându-se fii ai lui Dumnezeu si sălăsluindu-se în împărătia cerurilor, spre vesnica lor mântuire, încă si spre slava si lauda Ta. Amin."
 
 
Nota : Rugaciune a Sfantului Nicolae Velimirovici pentru toti copii .

Un comentariu: